گرچه تحصیلات او درحد سیکل بود ولی با استعداد ذاتی که داشت شعر بسیاری از ترانه هایش را خود می سرود . ترانه های زیر برخی از آنهایند :

اشک یتیم / پروین / فرزند / بیوفایی / دل بدریا میزنم / ساز شکسته / همسر / ثریا …..

آهنگ ترانه هایی را که خود میساخت ، پس از ساخت ملودی ، با کمک دوستانش به نت درآورده و به روی کاغذ می آورد . مانند آهنگ ترانه های زیر:

اشک یتیم / بیوفایی / فرزند / خاک وطن / ساز شکسته / قصه سرا / مادر / یاد قدیما / ثریا / دل بدریا میزنم / همسر …..

بازگشت به صفحه قبل
×
بیوگرافی عکس‌ها ترانه‌ها ویدیوها خاطرات شما تماس با ما